Portál elektronických zdrojů UK

Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž


Vyhledávač UKAŽ je dostupný na adrese ukaz.cuni.cz.

Pokud je zdroj prohledatelný v UKAŽ, najdete v záznamu zdroje ikonu .

Přehled zdrojů v UKAŽ
Podporované zdroje - tyto zdroje jsou v UKAŽ prohledatelné
Nepodporované zdroje - tyto zdroje v UKAŽ nejsou prohledatelné

Podrobnosti k UKAŽ naleznete na stránkách Knihovny UK.